Vind zelf uw antwoord:

Wanneer kan ik aanspraak maken op de garantie?

De garantie is bedoeld om u als consument te beschermen, zodat u van een deugdelijk product kunt genieten. Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient het product normaal gebruikt te worden, zoals redelijkerwijs mag worden verwacht. Meer informatie vindt u in de Verkoopvoorwaarden

Op verbruiksartikelen zoals accu's, downloads en cartridges geldt een beperkte garantie.


In onderstaande gevallen kunt u geen aanspraak maken op wettelijke garantie:

  • Bij beschadiging of in geval van defecten veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid;
  • Bij ondeskundig of onoordeelkundig gebruik;
  • Bij het nalaten tijdig onderhoud te plegen of bij onjuist onderhoud;
  • In geval van gebruik van een product anders dan voorprivĂ©gebruik;
  • Bij het blootstellen van een product aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
  • Bij (over)verhitting door of blootstelling aan verwarmingsbronnen;
  • Bij reparaties verricht door uzelf of door derden, tenzij Paradigit u daar voor op voorhand schriftelijk toestemming heeft gegeven;
  • Bij normale slijtage;
  • Als er sprake is van buiten komende onheilen (zoals brand, bliksem, waterschade, val-of stootschade)
  • Het defect is ontstaan door een virus, illegale software of na onjuiste installatie van software.

Alle vragen over reparaties..


Mogelijk gemaakt door Zendesk